top of page
DSC_0071.JPG

Værdigrundlag og læreplaner i Ålsgårde Børnehave:

 

Ålsgårde børnehaves lille størrelse er et af de bærende fundamenter for at vi kan bibeholde og videreudvikle det unikke fællesskab.
Når der er samling er hele børnehaven samlet. At være fysisk til stede sammen er et visuelt bevis på at være inkluderet i fællesskabet, hvilket igen er en forudsætning for læring.

Alle, både børn og voksne, får ejerskab til aftaler, fælles fortællinger, fælles erfaringer m.m.
 

Via fordelingen af børnene i huset, skabes de nødvendige mindre fællesskaber ud fra den aktuelle børnegruppes behov, hvori også børn med særlige behov rummes og inkluderes.

Sideløbende arbejder vi med opmærksomhedsgrupper af
forskellig karakter, til tider med tværfaglige kollegaer. Husets indretning med de mange små rum skaber mulighed for at danne mange forskellige læringsmiljøer. Det er i disse grupper det enkelte barn høster sine erfaringer og bliver opmærksom på sine sociale kompetencer.

Vi har et holistisk menneskesyn; vi ser ikke bare barnet, men også institutionen som en helhed, stykket sammen af det bedste vi hver især rummer.


Vi har fokus på fortsat at være synlige og nærværende voksne, der igennem anerkendelse og positiv vejledning vil tage medansvar for det enkelte barns unikke udvikling.

Vi har til hensigt fortsat at udnytte og opkvalificere personalets forskellige styrkeområder, for igennem denne mangfoldighed at skabe et optimalt læremiljø for institutionens brugere.

NY STYRKET LÆREPLAN

klik på link herunder:

Læreplaner i Ålsgårde Børnehave

Tilsynsrapport

bottom of page