top of page
DSC_0043.JPG

Værdigrundlag og læreplaner i Ålsgårde Børnehave:

 

Ålsgårde børnehaves lille størrelse er et af de bærende fundamenter for at vi kan bibeholde og videreudvikle det unikke fællesskab.


Når der er samling er hele børnehaven samlet. At være fysisk til stede sammen er et visuelt bevis på at være inkluderet i fællesskabet, hvilket igen er en forudsætning for læring.

Alle, både børn og voksne, får ejerskab til aftaler, fælles fortællinger, fælles erfaringer m.m.
 

Via fordelingen af børnene i huset, skabes de nødvendige mindre fællesskaber ud fra den aktuelle børnegruppes behov, hvori også børn med særlige behov rummes og inkluderes.

Husets indretning med de mange små rum skaber mulighed for at danne mange forskellige læringsmiljøer. Det er i disse grupper det enkelte barn høster sine erfaringer og bliver opmærksom på sine sociale kompetencer.

Sideløbende arbejder vi med opmærksomhedsgrupper af
forskellig karakter, til tider med tværfaglige kollegaer.

I foråret 2024 kommer Helsingør Kommunes talepædagog fast i huset hver 14. dag.


Vi har fokus på fortsat at være synlige og nærværende voksne, der igennem anerkendelse, omsorg, nærvær og positiv vejledning tager medansvar for det enkelte barns udvikling.

Relations-arbejdet med børnene er vores vigtigste redskab.

Det, at børn og unge har mindst én stabil og engageret voksen omkring sig, er altafgørende for, at de udvikler sig socialt og at de kan modstå de udfordringer, som livet giver dem.

Når vi som voksen viser interesse og omsorg for barnet og giver det barnet tryghed og sikkerhed, så er der større chance for, at barnet har mod på at prøve og lære nyt. En god relation til barnet øger således barnets:

  • Evne til at lære nye ting

  • Muligheder for at indgå i sociale fællesskaber

  • Tro på sig selv, herunder selvværd og selvtillid

Vi har til hensigt fortsat at udnytte og opkvalificere personalets forskellige styrkeområder, for igennem denne mangfoldighed at skabe et optimalt læremiljø for institutionens brugere.

NY STYRKET LÆREPLAN

klik på link herunder:

Læreplaner i Ålsgårde Børnehave

Tilsynsrapport

bottom of page