top of page

Regler for fotografering af børn i Ålsgårde Børnehave og brug af billeder på sociale medier.

Børnehavens formål med at lægge billeder på sociale medier og generel brug af sociale medier er følgende:

Information fra personalet og bestyrelsen.

Stemningsbilleder fra børnehavens aktiviteter.

Promovering af børnehaven.

 

Formålet med information fra personalet tænkes som formidling af praktiske oplysninger for at lette den daglige kommunikation. Det kan være i form af korte beskeder som eksempelvis ‘Filurerne skal huske tur-madpakke i morgen torsdag’ eller ‘Det er blevet koldt, husk vanter’. Desuden oplysninger om månedsplanen, arbejdsdage m.m. og selvfølgelig opslag omkring dagligdagen og aktiviteter i børnehaven. Det er ikke en platform til aktive debatter og diskussioner.

 

Formålet med billeder er at understøtte en god dialog mellem børn og forældre om de ting og aktiviteter, som børnene har deltaget i. Især for børn som endnu er begrænset i de verbale udtryksformer, kan det være en god støtte.

Upload af billeder på sociale medier som Facebook skal ske under hensyn til, at ting lynhurtigt kan deles og spredes på nettet. For billeder gælder, at det generelt skal være harmløse situationsbilleder som defineret i Persondataloven. Der må ikke lægges billeder op, som børn eller forældre på et senere tidspunkt og i anden sammenhæng kan føle sig udstillet eller krænket af.

 

Lederens ansvar:

Børnehavens leder er den person, der har ansvaret for det materiale, der produceres og anvendes på eksempelvis børnehavens hjemmeside. Det vil sige, at lederen er dataansvarlig og skal overholde persondatalovgivningen.

 

Forældre der tager billeder og video i institutionen (offentligt rum):

Ved diverse arrangementer med forældredeltagelse som f.eks. Julekoncerten, sommerfest, fødselsdage o.l. er det tilladt alle at optage video, forudsat at etiske og moralske regler overholdes. Der må ikke filmes/tages billeder af:

Helt eller halvnøgne børn.

Børn, der bliver drillet, slås eller på anden måde bliver udstillet.

Situationer, der kan virke krænkende.

Børn, hvor forældrene ikke har givet deres tilladelse til, at barnet indgår i billedmateriale. 

 

Privat hjem:

Hvis børnehaven er inviteret på besøg i et privat hjem, betragtes man som gæster i hjemmet. Hvis personalet ønsker at fotografere eller tage video, spørges om lov. (Hjemmet er ikke et offentlig rum) Personalet har ret til at kunne sige nej til, at børnene bliver filmet eller der tages billeder.

 

 

 

Administration:

Det er primært personalet i børnehaven, der laver opslag i Facebookgruppen, men bestyrelsen kan ligeledes lave relevante opslag.

 

Ålsgårde Børnehave Facebookgruppe og instagram konto er en offentlig gruppe.

 

Ålsgårde Børnehave har ikke mulighed for at fjerne indhold som er delt og spredt fra Børnehavens egen Facebookgruppe eller Instagram.

 

Ledelsen og personalet er administratorer for Facebook profilen og det er administratorerne, der har retten til at godkende, blokere eller fjerne medlemmer af gruppen uden varsel.

 

 

bottom of page