Opdateret 15.11.2021:

Kære forældre og andre interesserede.

Her på siden samler vi den vigtigste information vedr. Covid-19 og hvordan man skal forholde sig til dette, når man har et barn i Ålsgårde Børnehave.

Det følger af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.”, at børn over 3 år, der identificeres som nære kontakter, og som ikke har symptomer, kan møde i dagtilbuddet, når de har fået negativt svar på første test (enten hurtigtest eller PCR) og efterfølgende testes på 4. og 6. dagen (PCR) efter sidste nære kontakt med den smittede. Børn, der identificeres som nær kontakt, mens de er i dagtilbud, kan vente med at blive testet, til de bliver hentet. Dagtilbuddet kan kun opfordre forældre til at holde deres børn hjemme, indtil der er kommet svar på første test.

Men er man "nær kontakt" til en, der er smittet med Covid-19 gælder følgende:

 

Alle nære kontakter, skal således:  Gå i selvisolation hurtigst muligt, hvis de ikke er færdigvaccineret4 eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder.  

Følge et program med PCR test på hhv. dag 4 og dag 6 efter seneste kontakt med personen, der er påvist smittet. Dette gælder også for nære kontakter, som er vaccineret eller tidligere smittet.

Hvis den nære kontakt får symptomer på COVID-19, opfordres der umiddelbart til test (med henblik på evt. hurtig iværksættelse af kontaktopsporing kan der tages antigentest samtidig med PCR-test).

Ophør af selvisolation kan finde sted efter negativt svar på den sidste test (gælder nære kontakter, som ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet).

Børnene afleveres og afhentes i hoveddøren. Aflevering kan foregå fra kl.6.30-9.30 medmindre andet er aftalt med børnehavens personale.

I tidsrummet 9.30-10.00 spiser vi frugt på stuerne og holder samling.

Afhentning af børn kan ske, når som helst.

Ingen forældre/ bedsteforældre eller pårørende må komme ind i børnehaven. Vi tager imod og aflevere børnene til jer i hoveddøren fra tirsdag d.16 november 2021.

Barnet skal have en taske med, som skal indeholde pose med frugt og frokost, skiftetøj og evt. bleer, hvis barnet bruger dette.

​​

  • Ved opkast / diarré skal barnet blive hjemme i 48 timer efter sidste omgang opkast / diarré.

  • Ved det mindste tegn på sygdom ringer vi jeres barn hjem og ALLE børn skal være symptomfri i 48 timer, inden de må komme i børnehave igen.

  • Har jeres barn tegn på Covid-19 bedes I få jeres barn testet med en pcr-test. Børnehaven kan afvise at tage imod børn med symptomer på Covid-19.

 

Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside "Har dit barn tegn på covid-19" fås her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-for%C3%A6ldre/Har-dit-barn-symptomer-paa-covid-19-one-pager.ashx?la=da&hash=6741DEA0A705106D4511506612CF6F56E868431D

I børnehaven har vi skærpet fokus på børnenes håndhygiejne (håndvask) og vaner med at nyse / hoste i ærmet. 

Vi er stadig mest muligt udendørs, men kan godt være indendørs, hvis vi har indendørs aktiviteter eller hvis vejret er rigtig dårligt.

Vi følger nøje Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og orienterer jer naturligvis, når der kommer nye tiltag.

Vi takker for jeres forståelse ! Personalet og bestyrelsen i Ålsgårde Børnehave.